Übungsstunde der DLRG Koblenz im Beatusbad Koblenz

Sonntags:

Übungsstunde von 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr

Bahn 1               Anfängerschwimmen

Bahn 2               DJSA Bronze

Bahn 3               DJSA Silber

Bahn 4               Freies Schwimmen

Bahn 5               DJSA Bronze

Bahn 6               Anfängerschwimmen

Kleines Becken   Schwimmausbildung

Übungsstunde von 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr

Bahn 1               DJSA Silber

Bahn 2               DJSA Gold

Bahn 3               Freies Schwimmen

Bahn 4               Wettkampftraining

Bahn 5               RS Kurs

Bahn 6               RS Kurs

Kleines Becken   Schwimmausbildung

Übungsstunde von 17:45 Uhr bis 18:30 Uhr

Bahn 1               Juniorretter

Bahn 2               DRSA Gold

Bahn 3               Training

Bahn 4               Wettkampftraining

Bahn 5               Freies Training

Bahn 6               RS Kurs

Kleines Becken   Wassergymnastik


Mittwochs:

Übungsstunde von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Bahn 1               Anfängerschwimmen

Bahn 2               Juniorretter

Bahn 3               DJSA Gold

Bahn 4               Schnorcheltauchen

Kleines Becken   Schwimmausbildung

Übungsstunde von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Bahn 1               Training